Köp Mi 1200 Bokkrubba från Bruno Mathsson International | Nordiska Galleriet