Köp Mi 427 Miranda från Bruno Mathsson International | Nordiska Galleriet