Köp Modell 36 från Bruno Mathsson International | Nordiska Galleriet