Köp Modell 50 från Bruno Mathsson International | Nordiska Galleriet